Русский |

Объявления о собрании акционеров

Дополнение повестке дня собрания акционеров 21.01.2013

06.01.2013

Шановні  акціонери  ПрАТ "Кондитерська фабрика "Лагода"!
Генеральний директор Приватного акціонерного товариства "Кондитерська фабрика "Лагода" (надалі - Товариство, код ЄДРПОУ 32967502, адреса місцезнаходження 09200, Київська обл., Кагарлицький р-н, м. Кагарлик, вул. Фрунзе, 99.) повідомляє про доповнення порядку денного позачергових загальних зборів, які відбудуться  21.01.2013 року о 10-00 за адресою: 09200, Київська обл., Кагарлицький р-н, м. Кагарлик, вул. Фрунзе, 99, приміщення 1 наступними питаннями:
 
6. Про затвердження умов договору укладеного з оцінювачем майна товариства.
7. Затвердження ринкової вартості акцій.
8. Про збільшення розміру статутного капіталу ПрАТ "Кондитерська фабрика "Лагода" шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості  за рахунок додаткових внесків.
9. Про прийняття рішення про приватне розміщення акцій ПрАТ "Кондитерська фабрика "Лагода" та затвердження рішення про приватне розміщення акцій Товариства.
10. Про затвердження переліку інвесторів, серед яких передбачено розміщення акцій, щодо яких прийнято рішення про  приватне розміщення.
11. Про визначення уповноваженого органу емітента, якому надаються повноваження: прийняття рішення про дострокове закінчення приватного розміщення акцій (у разі якщо запланований обсяг акцій буде розміщено достроково та повністю оплачено); затвердження результатів приватного розміщення акцій; прийняття рішення про відмову від розміщення акцій; повернення внесків, унесених в оплату за акції, у разі не затвердження у встановлені законодавством строки результатів приватного розміщення акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі невнесення (не затвердження) у встановлені законодавством строки змін до статуту, пов'язаних із збільшенням статутного капіталу акціонерного товариства з урахуванням результатів розміщення акцій, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій; письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.
12. Про визначення уповноважених осіб ПрАТ "Кондитерська фабрика "Лагода", яким надаються повноваження: отримувати від акціонерів письмові підтвердження про відмову від використання свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийняте рішення про розміщення (у разі якщо це передбачено умовами приватного розміщення акцій); проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення; проводити дії щодо забезпечення приватного розміщення акцій; проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.
 
Телефон для довідок: (044) 393-79-92
Повідомлення опубліковано в газеті "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку" в №6 від 10.01.2013 р.
«Кондитерская фабрика «Лагода» — вкусная территория»