Русский |

Объявления о собрании акционеров

Объявление о собрании акционеров 19.11.2012

01.11.2012

Шановні акціонери ПрАТ "Кондитерська фабрика "Лагода"!
 
 
Генеральний директор Приватного акціонерного товариства "Кондитерська фабрика "Лагода" (надалі - Товариство, код ЄДРПОУ 32967502, адреса місцезнаходження 09200, Київська обл., Кагарлицький р-н, м. Кагарлик, вул. Фрунзе, 99.) повідомляє про скликання позачергових загальних зборів, які відбудуться 19.11.2012 року о 10-00 за адресою: 09200, Київська обл., Кагарлицький р-н, м. Кагарлик, вул. Фрунзе, 99, приміщення 1.
Реєстрація відбудеться з 09-15 по 09-45 за місцем проведення зборів.
 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ (ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАНННЯ):
1. Про обрання лічильної комісії.
2. Про обрання голови та секретаря зборів.
3. Про затвердження регламенту зборів та порядку голосування на зборах.
4. Про затвердження умов договору укладеного з оцінювачем майна товариства.
5. Затвердження ринкової вартості акцій.
6. Про збільшення розміру статутного капіталу ПрАТ "Кондитерська фабрика "Лагода" шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків. 
7. Про прийняття рішення про приватне розміщення акцій ПрАТ "Кондитерська фабрика "Лагода" та затвердження протоколу рішення про приватне розміщення акцій Товариства.
8. Про затвердження переліку інвесторів, серед яких передбачено розміщення акцій, щодо яких прийнято рішення про приватне розміщення.
9. Про визначення уповноваженого органу емітента, якому надаються повноваження: прийняття рішення про дострокове закінчення приватного розміщення акцій (у разі якщо запланований обсяг акцій буде розміщено достроково та повністю оплачено); затвердження результатів приватного розміщення акцій; прийняття рішення про відмову від розміщення акцій; повернення внесків, унесених в оплату за акції, у разі не затвердження у встановлені законодавством строки результатів приватного розміщення акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі невнесення (не затвердження) у встановлені законодавством строки змін до статуту, пов'язаних із збільшенням статутного капіталу акціонерного товариства з урахуванням результатів розміщення акцій, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій; письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.
10. Про визначення уповноважених осіб ПрАТ "Кондитерська фабрика "Лагода", яким надаються повноваження: отримувати від акціонерів письмові підтвердження про відмову від використання свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийняте рішення про розміщення (у разі якщо це передбачено умовами приватного розміщення акцій); проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, відповідно до яких прийнято рішення про розміщення; проводити дії щодо забезпечення приватного розміщення акцій; проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 13.11.2012 р. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами та документами щодо питань порядку денного зборів: з матеріалами та проектами документів можна ознайомитись в день проведення зборів за місцем проведення зборів, а також в період з 19.10.2012 р. по 18.11.2012 р. у робочі дні в час з 10-00 по 16-00 за адресою 09200, Київська обл., Кагарлицький р-н, м. Кагарлик, вул. Фрунзе, 99, приміщення 1, звернувшись із заявою складеною у довільній формі. Особа відповідальна за ознайомлення акціонерів з матеріалами - Кривов'яз Денис Васильович.
Для участі в зборах необхідно мати: документ, що посвідчує особу акціонера або довірену особу (паспорт); довіреність на право участі в зборах для повноважених представників акціонерів, оформлену відповідно до чинного законодавства. 
 
Телефон для довідок: (044) 393-79-92
З повагою, 
Генеральний директор Кривов'яз Д.В.
«Кондитерская фабрика «Лагода» — вкусная территория»