Русский |

Объявления о собрании акционеров

Объявление о собрании акционеров 21.01.2013

03.01.2013

Шановні  акціонери  ПрАТ "Кондитерська фабрика "Лагода"!
Генеральний директор Приватного акціонерного товариства "Кондитерська фабрика "Лагода" (надалі - Товариство, код ЄДРПОУ 32967502, адреса місцезнаходження 09200, Київська обл., Кагарлицький р-н, м. Кагарлик, вул. Фрунзе, 99.) повідомляє про скликання позачергових загальних зборів, які відбудуться  21.01.2013 року о 10-00 за адресою: 09200, Київська обл., Кагарлицький р-н, м. Кагарлик, вул. Фрунзе, 99, приміщення 1. Реєстрація відбудеться з 09-15 по 09-45 за місцем проведення зборів.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ (ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАНННЯ):
 
1.              Про обрання лічильної комісії.
2.              Про обрання голови та секретаря зборів.
3.              Про затвердження регламенту зборів та порядку голосування на зборах.
4.              Про затвердження трудового контракту з Генеральним директором.
5.              Про затвердження рішення дирекції про погашення облігаційного займу.
 
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах  15.01.2013  р. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами та документами щодо питань порядку денного зборів: з матеріалами та проектами документів можна ознайомитись в день проведення зборів за місцем проведення зборів, а також в період з 19.12.2012 р. по 30.01.2013 р. у робочі дні в час з 10-00 по 16-00 за адресою 09200, Київська обл., Кагарлицький р-н, м. Кагарлик, вул. Фрунзе, 99, приміщення 1, звернувшись із заявою складеною у довільній формі. Особа відповідальна за ознайомлення акціонерів з матеріалами - Кривов'яз Денис Васильович.
Для участі в зборах необхідно мати: документ, що посвідчує особу акціонера або довірену особу (паспорт); довіреність на право участі в зборах для повноважених представників акціонерів, оформлену відповідно до чинного законодавства.
 
Телефон для довідок: (044) 393-79-92
 
«Кондитерская фабрика «Лагода» — вкусная территория»