Русский |

Объявления о собрании акционеров

Объявление о собрании акционеров 26.12.2017

22.11.2017

Шановні  акціонери  ПрАТ "Кондитерська фабрика "Лагода"!

 

Генеральний директор Приватного акціонерного товариства "Кондитерська фабрика "Лагода" (надалі Товариство, код ЄДРПОУ 32967502, адреса місцезнаходження: 09200, Київська обл., Кагарлицький р-н, м. Кагарлик, вул. Став’янка, 99), повідомляє про скликання позачергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться  26.12.2017 року о 10-00 за адресою: 09200, Київська обл., Кагарлицький р-н, м. Кагарлик, вул. Став’янка, 99, приміщення 1. Реєстрація акціонерів відбудеться з 09-15 по 09-45 у день проведення зборів, за місцем проведення зборів.

 

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАНННЯ):

 

1.       Про обрання лічильної комісії.

2.       Про обрання голови та секретаря зборів.

3.       Про затвердження регламенту зборів та порядку голосування на зборах.

4.       Про затвердження трудового контракту з Генеральним директором таобрання особи, уповноваженої на підписання контрактуз Генеральним директором.

5.       Про прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства та затвердження нової редакції Статуту Товариства.

 

Датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах акціонерів є 20.12.2017 р. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, документами та проектами рішень, щодо питань порядку денного зборів акціонерів є наступним: з матеріалами, документами та проектами рішень питань порядку денного зборів акціонерів можна ознайомитись в день проведення зборів за місцем проведення зборів, а також в період з 26.11.2017 р. по 25.12.2017 р., у робочі дні, з 10-00 по 16-00, за адресою: 09200, Київська обл., Кагарлицький р-н, м. Кагарлик, вул. Став’янка, 99, приміщення 1, звернувшись із заявою складеною у довільній формі. Особа відповідальна за ознайомлення акціонерів з матеріалами та проектами документів – Кривов'яз Денис Васильович. З проектами рішень, щодо кожного питання, включеного до проекту порядку денногозборів,можна ознайомитись за адресою веб-сайту: www.lagoda.com.ua

Для участі в зборах необхідно мати: документ, що посвідчує особу акціонера або довірену особу (паспорт); довіреність на право участі в зборах для повноважених представників акціонерів, оформлену відповідно до чинного законодавства. Телефон для довідок: (044) 393-79-92.

 

 

 

 

Генеральний директор                                                                                                                          Кривов’яз Д.В.

«Кондитерская фабрика «Лагода» — вкусная территория»